Contact

Nieuw Eyckholt 290e
6419 DJ Heerlen

tel: 085 - 488 12 80
email:  info-po@swvzl.nl
 

Directeur: mevrouw mr. Doreen Kersemakers

Managementondersteuner: mevrouw Veerle Vandooren   
                                             m: 06-13 97 59 29

Secretariaat: mevrouw Diana Gulikers

Trajectbegeleiders:

-    Debbie Alzer  (lln < 6 jaar/niet ingeschreven in onderwijs)
     d.alzer@swvzl.nl
     Tel: 06 - 12 59 47 05

-    Lindsay Haas  (Maastricht-Heuvelland)
     l.haas@swvzl.nl)
     Tel: 06 - 82 08 12 15

-    Samantha Pauwels (Parkstad)
     s.pauwels@swvzl.nl
     Tel: 06 - 26 61 49 57 

-    Veerle Vandooren
     v.vandooren@swvzl.nl
     Tel: 06 - 13 97 59 29
      
   

Functionaris Gegevens Bescherming 
Het Privacy Huys 
08-50609025
algemeen@hetprivacyhuys.nl
    
Print Afdrukken
Delen