Downloads & formulieren

1 Ondersteuningsplan     Vademecum - beleid:
 1.  Overzicht doelstellingen en beoogde resultaten (A3)
 2.  Format verantwoording 'Schoolbesturen aan Zet'
 3.  Schoolondersteuningsprofiel basisondersteuning - normering ankerpunten
 4.  Schoolondersteuningsprofiel extra ondersteuning - normering ankerpunten
 5.  Werkafspraken Aanmelding & Zorgplicht
 6.  Duiden & Doen / Uniforme bestanddelen OPP 
 7.  Processchema's Plaatsing & Verplaatsing
 8.  Criteria schoolsoort, looptijd en categorie SO
 9.  Uitvoeringsrichtlijn Korttijdelijke Plaatsing
 10.  Pragmatische Werkafspraken Onderwijs tijdens behandeling eo zorg
 11.  Procedure Herbeoordeling
 12.  Beleidsplan IBP
 13.  Privacyverklaring
 14.  Klachtenregeling
 15.  Meerjarenbegroting

    Bijlagen - informatief:
2 Beleidsdocumenten
3 Formulieren toelaatbaarheid S(B)O en (ver)plaatsing
4 zorg in en om school
5 Doelgroepfinanciering
6 Verantwoording
 
Jaarverslag: Jaarverslagen voorgaande jaren: Werkplan SWV aan zet:
Verantwoording door Schoolbesturen:  Evaluatie TLV:
7 Onderwijsinspectie
8 Actueel

 
Print Afdrukken
Delen