PLATFORM INCLUSIE

WAT KAN WEL? WAAROM NIET?

Dit platform is voortgekomen uit een aantal bijeenkomsten voor en door scholen binnen het samenwerkingsverband Parkstad met als onderwerp: zo inclusief mogelijk onderwijs. Op dit platform wordt informatie gezet die tijdens de bijeenkomsten is gedeeld.
Print Afdrukken
Delen