Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Daarin zitten ouders en personeelsleden. Belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (instemmingsrecht). Maar ook kan de ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven.

Veel informatie is te vinden op www.steunpuntpassendonderwijspo-vo.nl

De OPR heeft de volgende stukken vastgesteld: 
  •         OPR reglement
  •         OPR statuut
  •         OPR huishoudelijk reglement       
    
Download hieronder het jaarverslag 2022/2023 OPR:


 
Print Afdrukken
Delen